Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPo
Darmowa dostawa od 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu "Chodź posprzątaj!"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Chodź posprzątaj!".

2. Organizatorem Konkursu jest E-Pamir sp. z o.o. NIP 586-220-76-12

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym w dniach od 26.07.2018 do 28.07.2018

4. Konkurs odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu określającego jego zasady.


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Sklepu Górskiego E-Pamir ani członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) opublikowanie zdjęcia pod postem konkursowym

b) zdjęcia muszą odpowiadać zadanej tematyce konkursu

4. Każdy uczestnik może wysłać do udziału w konkursie maksymalnie 1 zdjęcie. W przypadku wysłania większej ilości zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku publikacji obraźliwych zdjęć.

6. Wraz z zamieszczeniem zdjęcia, uczestnik gwarantuje, że to on jest właścicielem wszelkich praw, a w szczególności praw autorskich do tych treści.

7. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, globalnej i czasowo nieograniczonej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z danych treści. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora z tych treści w każdej formie we wszystkich środkach przekazu (szczególnie: prasa, Internet, mobilne platformy komunikacyjne).

 

NAGRODY

1. Nagroda każdorazowo zostanie przedstawiona na stronie www.e-pamir.pl oraz na profilu Facebookowym.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy opublikują najciekawsze zdjęcie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w której zasiadają osoby decyzyjne z ramienia organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

6. Nie istnieje możliwość przenoszenia przez zwycięzcę Konkursu nagrody na innych uczestników lub osoby trzecie.

7. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie niezbędnych danych potrzebnych do przekazania nagród.DANE OSOBOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe Konkursu, na co wyrażają Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez E-Pamir.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 4303 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-24
5*****
2024-05-17
Wszystko ok, polecam.
pixel