Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPo
Darmowa dostawa od 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Karta Stałego Klienta - regulamin

SZANOWNY KLIENCIE E-PAMIR

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w programie KARTA STAŁEGO KLIENTA sklepu E-PAMIR ! Każdy kto zrobi zakupy w naszych sklepach stacjonarnym lub internetowym na kwotę nie mniejszą niż 500 złotych, może uzyskać Kartę Stałego Klienta.

 

Z Kartą wiążą się następujące przywileje m.in.:

 

  • Rabat uzależniony od wielkości zakupów w sklepach stacjonarnych i internetowych E-Pamir. Progi rabatu określone są w regulaminie.
  • Dodatkowe promocje tylko dla posiadaczy Karty
  • Łatwiejsze zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowym

 

I. Słownik Pojęć:

 

1. E-pamir, Sklep, Sprzedawca, – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni, ul. Górnicza 41/6, 81-572 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zwany dalej Sprzedawcą, organizator programu „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.”.

 

2. Program – program „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C. ” organizowany przez E-pamir, prowadzony w punktach handlowych E-pamir zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, skierowany do jego Uczestników. Karta Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.

 

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.

 

4. Karta Stałego Klienta – „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.

 

5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.

 

6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika.

 

II. Postanownienia ogólne:

 

1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez Rejestrację w Sklepie Internetowym E-Pamir lub bezpośrednio u Sprzedawcy w Punktach handlowych E-pamir.

 

2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach handlowych E-pamir, a także w formie sklepu internetowego E-pamir na stronach e-pamir.pl

 

3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

 

4. E-pamir nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.

 

 

III. Warunki przystąpienia do Programu:

 

1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w punkcie handlowym E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir zakupów za kwotę nie mniejszą niż 500 pln

 

2. Karta wydawana jest automatycznie, chyba że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.

 

3. Posiadacz Karty Stałego Klienta obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

4.Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie

 

IV. Zasady Programu:

 

1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która przypisywana jest do jego danych osobowych.

 

2. Karta jest własnością E-pamir.

 

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

 

4. Karta służy do gromadzenia punktów oraz korzystania z rabatu. Jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych E-pamir.

 

5. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z określonym rabatem.

 

6. Wysokość progów rabatowych określa tabela poniżej:

 Rabat

 

Od (PLN):

Do (PLN):

3%

500

1,499

4%

1,500

2,499

5%

2,500

3,499

6%

3,500

4,499

7%

4,500

5,999

8%

6,000

7,999

9%

8,000

9,999

10%

10,000

powyżej 10,000

 

7. Wielkość rabatów może ulec zmianie.

 

8. Rabatów otrzymanych na podstawie Programu nie można łączyć z innymi promocjami w punktach handlowych E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir.

 

9. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

10. Warunkiem przyznania zniżki i naliczenia punktów jest okazanie karty przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupów w sklepie internetowym E-pamir zniżka i naliczanie punktów następuje automatycznie.

 

11. Rabaty wynikające z karty stałego klienta nie dotyczą towarów promocyjnych i wyprzedażowych.

 

12. Punkty są przyznawana za każdy zakup, także za towar promocyjny lub wyprzedażowy.

 

13. Uczestnik Programu może Punktami zapłacić za każdy towar w sklepie (w tym także ten objęty promocją lub wyprzedażą). Uczestnik może także Punktami dokonać dopłaty za każdy ww. towar.

 

14. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

 

15. Punkty za zakupy towaru naliczane są w stosunku 100:1 (100 zł to jeden punkt).

 

16. Wymiana punktów na towar (zapłata/dopłata za towar) następuje w stosunku 1:1 czyli 1 punkt to 1 złotówka. W przypadku zapłaty za towar, gdzie część ceny była uregulowana przy pomocy punktów, do konta klienta doliczane są punkty tylko za część, która została opłacona w formie gotówkowej lub elektronicznej.

 

V. Rejestracja karty:

 

1. Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez E-pamir w celach marketingowych.

 

2. Uczestnik wyraża opcjonalnie zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach drogą komunikacji elektronicznej.

 

3. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego przy rejestracji w sklepie internetowym (patrz Regulamin Sklepu Internetowego) lub w przypadku zakupów w punktach handlowych E-pamir – u sprzedawcy.

 

4. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nie przystąpieniem do Programu.

 

VI. Utrata Karty:

 

1. Zagubienie karty obciąża Uczestnika, wydanie nowej Karty następuje po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu (punkt III Regulaminu) – brak możliwości kontynuacji po zagubieniu Karty.

 

VII. Komunikacja z uczestnikami:

 

1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w punktach handlowych E-pamir a także w internecie na stronie e-pamir.pl.

 

2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl

 

VIII. Administracja danych:

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest E-pamir.

 

2. Udostępnienie przez Uczestników swoich danych osobowych E-pamir jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu.

 

3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez E-pamir dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

4. Uczestnik może wyrazić osobno zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących aktualnych ofert lub promocji E-pamir za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.

 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili udzielona zgoda może być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres E-pamir podany w rozdziale I Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

1. Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić E-pamir Kartę osobiście w punkcie handlowym lub przesyłką poleconą na adres podany w rozdziale I.

 

3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

4. E-pamir zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie.

 

5. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany na stronie internetowej e-

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 4343 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-09
Super obsługa, super produkty! Polecam!
2024-07-09
Szybko, sprawnie, zgodnie z ofertą
pixel