Sklep górski e-pamir - internetowy sklep turystyczny
Facebook Opineo

Regulamin konkursu 10-lecie E-Pamir

 

 

 

 

Regulamin konkursu 10-lecie Sklepu Górskiego E-Pamir:

 

 

 


 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "10-lecie Sklepu Górskiego E-Pamir"

2. Organizatorem Konkursu jest 'E-Pamir' – Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., z siedzibą w Gdyni, 81-572 Gdynia; ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/epamirpl/

4. Konkurs odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu określającego jego zasady.


§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) wpisanie komentarza do postu konkursowego, w którym zostanie opisane podczas jakiego wyjazdu i w jaki sposób wykorzystana zostanie nagroda główna w Konkursie

3. Każdy uczestnik może wysłać do udziału w konkursie maksymalnie 1 komentarz.

4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Sklepu Górskiego E-Pamir ani członkowie ich rodzin.

 

§3 NAGRODY

1. Nagroda główna i nagrody pocieszenia każdorazowo zostanie przedstawiona na stronie www.e-pamir.pl oraz na profilu Facebookowym

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/epamirpl/ zamieszczą komentarz do postu konkursowego.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w której zasiadają osoby decyzyjne z ramienia organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

6. Nie istnieje możliwość przenoszenia przez zwycięzcę Konkursu nagrody na innych uczestników lub osoby trzecie.§4 DANE OSOBOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe Konkursu, na co wyrażają Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

§5 ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez E-Pamir.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany.§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel